Aktuality ZŠ Fantova

Dejme se na pochod...

Dejme se na pochod...

Náborový týden

Náborový týden na ZŠ Kaplice, Fantova 446 Ve dnech 31.10. – 4.11. 2016 vyhlásila naše škola náborový týden určený všem zástupcům středních a učňovských škol, kteří mají ...
Více informací

Týden zdraví, ten nás baví!

Týden zdraví, ten nás baví!

Návod pro rodiče k registraci do Školního programu

Registrace do Školního programu

Vážení rodiče,

od 13. 9. je možné zaregistrovat se do Školního programu, viz "Návod pro rodiče". Do kolonky ID školy zadejte: 00583634.

6.A ve Velkých Skalinách

6.A ve Velkých Skalinách Hned v prvním termínu na samém počátku školního roku jsme se vypravili na adaptační pobyt do Velkých Skalin. Přešli jsme na druhý stupeň, do naší třídy přišli noví žáci ze ...
Více informací

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

od školního roku 2016/2017 budou všechny důležité informace sdělovány prostřednictvím webového portálu ŠKOLNÍ PROGRAM, který by měl sloužit ke zrychlení a zjednodušení komunikace se školou. Integruje v sobě pod jedním přihlášením několik funkcí:

 • Škola OnLine – informace o prospěchu, omlouvání absence a další důležitá sdělení školy
 • www.strava.cz– jídelníček, přihlašování a odhlašování stravy
 • Školní online pokladna
  • Školní online pokladna je program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěří škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
  • Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
  • Platby ze školní online pokladny lze provádět pouze na základě řádného a ověřeného dokladu s identifikačními údaji poskytovatele. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb.
   Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.
  • Každý rodič získává online vyúčtování všech částek v souladu s přísluš­nými zákony.
  • Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Aby vše řádně fungovalo, je třeba učinit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se do programu Škola OnLine – přihlašovací údaje získáte od třídních učitelek.
 2. Pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně, zaregistrovat se na www.strava.cz (Čip k odebírání obědů funguje i bez registrace.)
 3. Zaregistrovat se do Školního programu – informace, jak se přihlásit, získáte od třídních učitelek, do kolonky ID školy zadáte: 00583634. Přihlašovat se můžete od 13. 9. 2016.

 Ve vestibulu školy bude během měsíce září umístěn internetový kiosek (dotykový panel), který mohou využívat žáci či zákonní zástupci, kteří nemají z domova přístup na internet.

Nabídka kroužku robotiky

Nabídka kroužku robotiky

Školní družina informuje

Vážení rodiče,
na základě odevzdaných přihlášek do školní družiny pro školní rok 2016/2017 bylo přijato 150 žáků. Kromě žáků 1., 2. a 3. tříd byli přijati i dojíždějící žáci 4. tříd. Od září školního roku 2016/2017 bude vybírána dle § 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle § 11 až 14 vyhlášky č. 74/2005 Sb. úplata 100,- Kč měsíčně za vzdělávání ve školní družině. Takto získané finanční prostředky budou použity výhradně na hry, pomůcky, výtvarný materiál a zařízení školní družiny. Platba se bude vybírat jednorázově 400,- Kč za období září – prosinec do 30. 09. 2016 a 600,- Kč za období leden – červen do 31. 01. 2017, a to převodem z účtu na účet školy č. 0580348379/0800, plátce uvede ve zprávě pro příjemce třídu, jméno a příjmení dítěte.

Ředitel školy může snížit nebo od úplaty osvobodit na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona 401/2012 Sb., kterým se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí (§ 47 zákona č. 401/2012 Sb.).
Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení

Rodičovské schůzky 13. 9. 2016

Vážení rodiče,

dne 13. 9. (Út) se od 15:30 budou konat rodičovské schůzky, na nichž je Vaše účast žádoucí. Od školního roku 2016/2017 budou všechny důležité informace sdělovány prostřednictvím webového portálu ŠKOLNÍ PROGRAM, který by měl sloužit ke zrychlení a zjednodušení komunikace se školou. Integruje v sobě pod jedním přihlášením několik funkcí:

 • Škola OnLine – informace o prospěchu, omlouvání absence a další důležitá sdělení školy
 • www.strava.cz – jídelníček, přihlašování a odhlašování stravy
 • Školní online pokladna – platby ve škole (pracovní sešity, výtvarné pomůcky, vstupné na kulturní akce atd.)

Veškeré informace budou podány na rodičovských schůzkách.

DŮLEŽITÉ

Školní program

obrázek

Škola Online

obrázek

Školní časopis

obrázek
Nejnovější číslo časopisu

Virtální prohlídka

obrázek
Prohlédněte si naší školu

Aktuality

obrázek
Nejnovější zprávy a fotografie najdete v této sekci

Úřední deska

obrázek
V současné době není na naší úřední desce nic vyvěšeno.

Jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček naleznete zde
Login
Rychlý kontakt

Základní škola Kaplice,
Fantova 446
Gen. Fanty 446
382 41 Kaplice
Telefon: 380 312 511
Mobil: 777 490 297
Školní jídelna: 380 312 179
Školní družina: 702 639 906
Email: fantovka@centrum.cz
Základní škola Fantova, Kaplice

Created by © 2013/2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy